Condicions d'Ús

Identificació  

La pàgina web és titularitat d'ANA MARTINS FAUSTINO (d'ara endavant el venedor) amb NIE X4839022Y i domicili social situat en C/ GIRONA 60, 08009, BARCELONA.

1. Acceptació de les Condicions Generals de Contractació

La utilització o contractació dels productes i/o serveis oferts a www.anafaustinoatelier.com suposa l'acceptació de les següents condicions i obligacions.  

2. Condicions de venda  

2.1 La selecció de productes oferts a www.anafaustinoatelier.com és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en la pàgina web, amb l'estoc disponibles.  

2.2 En tractar-se de comerç electrònic podria succeir, eventualment, que durant el teu procés de compra s'esgoti l'estoc. En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponiblitat puntual d'un article, Ana Faustino Atelier es posarà en contacte amb tu per a comunicar-t'ho immediatament i donar-te un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-te aquest producte, procedir a la seva anul·lació.   En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no dóna dret a exigir cap indemnització.

3. Obligacions de l'Usuari i/o Client  

3.1 Com a usuari/client de www.anafaustinoatelier.com et compromets en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d'informació o compra.  

3.2 En la venda o comercialització de productes de la nostra web que requereixin que el comprador sigui major d'edat segons la legislació vigent, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per a formalitzar la compra.

3.3 Durant el procés de compra, veuràs en tot moment el que estàs seleccionant. Aquesta elecció és lliure i responsabilitat del comprador, per la qual cosa amb posterioritat no es pot reclamar al venedor perquè el producte no és del gust del comprador o no sigui el color que esperava (veure 4.2 i 4.4).

3.4 L'acceptació de les presents condicions implica la teva conformitat amb el producte, les seves característiques i preu.

3.5 És responsabilitat del client informar-se dels terminis de lliurament i enviament abans de realitzar la compra.

4. Descripció dels productes i serveis  

4.1 La marca, la idea així com tots els dissenys realitzats en Ana Faustino Atelier, pertanyen al venedor i no al client.  

4.2 Durant el procés de compra on-line, la tria de la teva sabata la fas per mitjà d'un configurador web. No és la sabata real, per la qual cosa els colors poden variar, depenent del teu monitor, marca de l'ordinador o configurador de colors de l'aparell electrònic que estiguis utilitzant.  

4.3 Els noms dels colors i dels tipus de pells apareixen descrits a la pàgina web.  

4.4 En tractar-se de productes de confecció artesanal realitzats amb materials naturals, poden presentar alguna taca o diferències de tonalitat en qualsevol punt de la sabata.  

4.5 Els centímetres indicats en el website d'Ana Faustino Atelier és l'alçada real de la sabata, mesurada per dins com obliga la llei.

5. Garantia de Qualitat  

5.1 Si durant els 6 mesos posteriors a la compra, la teva sabata patís algun desperfecte, sempre que no sigui a causa d'un mal ús del calçat o unes males condicions de conservació, tindràs dret a la reparació.  

Aquesta garantia serà valorada per a determinar si es tracta d'una fallada de fabricació i per tant el client té dret a la garantia de qualitat o pel contrari es deu a un mal ús.  

5.2 En cap cas es contempla en aquest dret, la substitució del producte per les diferències de color que es puguin produir entre la seva visualització per pantalla i la realitat.  

5.3 Les soles o la tapeta dels talons es poden desgastar amb l'ús. Aquest tipus de detriment de la sabata és normal i en cap cas està contemplat en la garantia de qualitat. Ana Faustino Atelier no es fa càrrec de l'arranjament o recuperació d'aquests elements.

6. Mètode de pagament  

Targeta de dèbit / crèdit  

6.1 En realitzar la comanda, l'usuari pot triar lliurement abonar les compres que realitzi amb una targeta de dèbit o de crèdit VISA o Màster Card. El pagament es realitzarà a través de passarel·la de pagament 100% segura. Les dades del pagament són xifrades en la passarel·la de pagament i processades exclusivament pel banc. Ana Faustino Atelier no té accés a aquestes dades en cap moment del procés.

6.2 Per realitzar el pagament amb targeta de dèbit o crèdit, has de proporcionar-nos les dades de la teva targeta en el moment de realitzar la teva comanda. Quan emetem la teva Confirmació de Compra, farem el corresponent càrrec a la teva targeta. En cap cas, confirmarem la compra dels teus articles fins que l'emissor de la teva targeta de dèbit o crèdit hagi autoritzat l'ús de la mateixa per al pagament dels productes sol·licitats. Si no rebem aquesta autorització, t'ho comunicarem. L'adreça de facturació de la teva targeta de dèbit o crèdit ha de trobar-se en el territori espanyol.

7. Condicions d'enviament, canvis i/o devolucions  

7.1 El venedor no enviarà comandes que no compleixin el termini de lliurament estimat. És responsabilitat del client informar-se dels terminis abans de realitzar la compra.

7.2 Si existeixen raons de força major, no estarem obligats a realitzar l'enviament en els terminis fixats. En aquests casos s'entén que les nostres obligacions derivades d'aquestes Condicional Generals de Contractació quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a poder complir les nostres obligacions per un període de temps igual al que duri la causa de força major.

Causes de força major:

  • Vaga o tancament de fàbrica.
  • Vaga o atur en comunicacions i mitjans de transports (tren, avió, vaixell, etc..)
  • Catàstrofe climatològica o desastre natural, incendi o explosió.
  • Vaga general, atac terrorista, problemes a l'Estat Espanyol.

7.3 Una comanda es considera lliurada en el moment en què el transportista et lliura el paquet/s i es signa el document de recepció d'aquest/s.  

7.4 Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.  

7.5 No ens fem responsables de desperfectes durant l'enviament, però avisa'ns si el paquet arriba danyat per a reclamar a l'empresa responsable.  

7.6 Si rebuda la compra no quedes satisfeta, Ana Faustino Atelier et permet canviar l'article adquirit o retornar-lo, en un termini de quinze (15) dies laborables a comptar des de la data de la seva recepció, més el termini d'enviament de 24 a 48 h. Lamentablement, no podrem realitzar canvis ni devolució d'imports quan no es compleixin aquests terminis.  

7.7 Si l'article ha estat utilitzat o danyat no s'admetrà el canvi o devolució d'aquest, sempre que no es tracti d'un defecte de fabricació. Tampoc assumirem el canvi de talla en qualsevol classe producte, excepte error en l'enviament o defecte de talla.

7.8 No s'admetran els canvis o devolució de productes que no pertanyin al venedor i no hagin estat comprats en www.anafaustinoatelier.com 

7.9 La demora en la recepció d'una comanda no implicarà ni la seva anul·lació ni cap indemnització.  

7.10 Si alguna de les condicions de terminis o causes admeses per a la devolució o canvi no es complissin, el client perd tot dret.  

7.11 Els dissabtes, diumenges i festius no es realitzaran enviaments des dels magatzems d'Ana Faustino Atelier.  

7.12 No es realitzen enviaments a Illes Canàries, Illes Balears ni fora d'Espanya.

7.13 Què has de fer si desitges efectuar el teu dret a canvi? 

  • Envia'ns un e-mail a info@anafaustinoatelier.com
  • Empaqueta el/els article/s a canviar/retornar amb unes bones condicions d'embalatge perquè no es produeixin desperfectes en l'enviament, i inclou en el paquet l'albarà de lliurament.
  • Enviar el paquet a través d'una agència de transports que ofereixi sistema de seguiment a: Ana Faustino Atelier – Carrer Girona, 60 baixos. 08009 Barcelona.
  • Ana Faustino Atelier ofereix a través del seu servei de missatgeria la possibilitat de realitzar la recollida en la direcció on se sol·liciti, fent-se càrrec el client del cost del servei de recollida dels productes que es desitgin canviar o retornar. Consulta tarifes orientatives.
  • Els productes comprats de forma presencial en el nostre establiment físic no s'inclouen en aquesta modalitat de devolució.

8. Canvis i/o devolucions en botiga  

8.1 Els articles comprats a través de www.anafaustinoatelier.com  formen part de la col·lecció d'articles que estan a la venda en l'establiment físic d'Ana Faustino Atelier, per tant podem oferir-vos la devolució en el nostre establiment físic.

8.2 En el cas de devolució, es proporcionarà en botiga un tiquet de caixa en forma de comprovant d'aquesta devolució i es procedirà a sol·licitar l'abonament de l'import o val per compra.  

8.3 Si la teva elecció és un val pel mateix valor de la compra, disposes de 15 dies per a bescanviar-lo per un altre producte. Quan hagi transcorregut aquest període es perd el dret a canvi o devolució en diners.

9. Ajuda

Si tens qualsevol dubte sobre aquestes condicions, pots escriure'ns un e-mail a: info@anafaustinoatelier.com indicant-nos el teu nom complet, telèfon de contacte i la qüestió sobre què necessites més informació. Atendrem la teva consulta i intentarem donar-li resposta com més aviat ens sigui possible.

 

Carregant...